De woestijn zal bloeien als een roos

De Jozua Generatie

 

 
 
Mensen, de tijd is gekomen, dat we alles wat God ons beloofd heeft, ook zullen ontvangen. Satan is een dief. Hij heeft met geweld alles van ons afgepakt. En God wil ons laten opstaan, om het ons weer eigen te maken. Bestudeer de komende boodschap, want het is een openbaring van de Hemel, en het zal je leven veranderen.

Wie is de Jozua – generatie? Jij bent de bovennatuurlijke Jozua – generatie. Alles wat je vandaag hebt in Christus,   is de substantie van het Oude Testament. Wat je ziet in het Woord van God, wat de Joden hadden, in het O.T. is simpel alleen een schaduw van wat wij vandaag hebben door Christus Jezus. Zij hadden de schaduw, wij hebben de substantie. Er is niet een detail in het woord van God dat niet belangrijk is. Niet een detail! In het O.T. zien we de schaduw, en tenzij je dat niet ziet, zal je het nooit begrijpen. Als je de schaduw niet begrijpt, zal je nooit in de substantie wandelen. Dus kijken we eerst naar de natuurlijke Jozua mensen. En daarmee gaan we onze Christelijke wandel vergelijken.

De natuurlijke Jozua – generatie waren kinderen van slaven. Hun ouders waren slaven in Egypte geweest voor 400 jaar! En voor 400 jaar was alles wat die vaders en moeders zagen de pijn, de ellende, de duisternis, de slavernij van Egypte. En alles wat ze voelden was de zweep van de soldaten van de Farao. Een slaaf, 4000 jaar geleden had niet veel voeding, rust, en de medische wereld van nu. Ze hadden alleen de slavernij, en ze werden dan ook niet erg oud. Gemiddeld zo’n 50 jaar. Wel hadden ze veel kinderen. En de Bijbel verteld ons dat de kinderen van de Joden anders waren dan de Egyptische kinderen. Veel levendiger. De kinderen die ze hadden toen ze uit Egypte kwamen waren heel erg jong. Ja, velen waren opgegroeid in Egypte, maar dat was niet de Jozua – generatie. Dat warende kinderen die uit Egypte kwamen met hun vader en moeder. Zij waren de Jozua – generatie.

Nu begint een kind zich pas echt iets te herinneren op de leeftijd van vier jaar. Voor die leeftijd herinneren kinderen zich niet veel. Zij herinneren zich kleine beetjes van dit en dat, maar de details herinneren ze zich pas na de vier jaar. Denk nu eens, vader en moeder zijn slaven van Egypte geweest. Zij hebben de duisternis van Egypte gekend. Ze hebben de pijn, de armoede van Egypte gekend. Maar de kinderen van Israël kenden de Jehova – God, niet!

Het is een feit, dat de plagen over Egypte kwamen, niet om aan Egypte te bewijzen dat God, God was. Maar om aan Israël te bewijzen, dat God, God was!! Deze ouders hadden de Heer niet gekend. 400 Jaar is een lange tijd. Mozes kwam naar hen toe om hen over God te vertellen. Hij vertelde hen Zijn naam. Hij moest hen bewijzen dat hij gestuurd was door Hem met de wonderen. Wonderlijke tekenen liet hij hen zien, voordat hij ze aan de Farao liet zien. Maar ze hadden een mentaliteit van slaven, en ze konden die niet kwijtraken. Alles wat zij zagen was de duisternis van Egypte. Toen God ze uit Egypte weghaalde, kwamen die mensen eruit met de slaafse mentaliteit. Maar…die kleine jongen en dat kleine meisje, die zich waarschijnlijk niet veel herinnerde van de Farao. Die hoogstwaarschijnlijk nooit de zweep van een soldaat hadden gevoeld. Drie -, vier -, en vijf – jarigen wisten niet veel over de slavernij van Egypte. Kinderen op die leeftijd brengen hun dag door met spelen. Ongeacht waar ze zijn. Maar toen zij eruit kwamen, begonnen ze hun leven met naar God te kijken! Je leven beginnen en naar God kijken die een oceaan opsplitst. Wat een manier om je leven met God te beginnen!

De Jozua – generatie, mensen die uit de slavernij kwamen met hun ouders, die hun leven begonnen met een bovennatuurlijke krachtige handeling van God! De Bijbel bevestigt in de psalmen, dat de ouders waren vergeten wat God voor hun had gedaan! Maar die kinderen niet! Ze konden zich niet veel over Egypte herinneren, ze waren gewoon te jong. Maar het eerste wat ze zagen was dat God een oceaan opsplitste, en voor 40 jaar lang hebben ze niets anders gezien dan wonderen. Dat kind dat uit Egypte was gekomen, herinnerde zich niet aan de Farao, maar wel aan God!! Terwijl zijn ouders God waren vergeten, omdat de ouders met een slaven-mentaliteit kwamen. Maar de kinderen kwamen eruit met een door God gegeven kracht-mentaliteit. En God moest er zeker van zijn dat de ouders zouden sterven in de wildernis. Want je kunt niet aanvallen met een hoop slaven. Daarom duurde het 40 jaar, eer ze uit de woestijn kwamen. Ze hadden het in 11 dagen kunnen halen. God had hun in 11 dagen naar het beloofde land kunnen leiden!

Het nam 40 jaar in beslag, want je kunt niet winnen als een slaaf, en God kon de slaven-mentaliteit niet uit hun krijgen. Want de Bijbel zegt, dat ze zelfs in hun harten terug waren gegaan naar Egypte. Maar hun kinderen kwamen uit Egypte en zagen hoe God een oceaan splitste. En ook het tweede wat ze zagen was, denk ik,   zeer wonderlijk. Die kinderen liepen waarschijnlijk door de Rode Zee, en keken naar die enorme muren van water. Ze keken achteruit en daar zagen ze de soldaten van de Farao achter zich aankomen. En ze zagen God iets doen, wat de meeste van ons meestal missen als we de Bijbel lezen. Ze zagen God de wielen van de strijdwagens nemen! Exodus 14:25 . God haalde de wielen er helemaal vanaf. “ Hij deed de wielen van hun wagens wegglijden…”

De Bijbel zegt, dat de soldaten van de Farao achter de Israëlieten aan reden, maar God zorgde ervoor, dat ze ze niet konden inhalen! De duivel heeft geen wielen!!! Verder zegt de Bijbel, dat het hun moeite koste om voort te rijden. Ja, je kunt niet te hard met een wagen zonder wielen…Het eerste wat die kleine kinderen zagen, was de hand van God, die een oceaan splitste. Maar het tweede was, dat God de wielen van de wagens afstiet.

Wie is de Jozua – generatie? De Jozua – generatie is de generatie die begint met wonderen- kracht van God.

Ze staken de Rode Zee over, en wat ontmoette hen aan de andere kant? Een wolk gedurende de dag, en een kolom van vuur gedurende de nacht. En veertig jaar wandelden zij, en volgden de wolk en het vuur. Het moet geweldig zijn om te zien hoe God een oceaan splitst. Maar ik moet je zeggen, Hij deed hetzelfde voor jou, toen Hij jou uit de handen van de slavernij haalde!

Zie je, Egypte symboliseert de wereld, waar jij en ik in leven. Toen je gered was, kwam je uit Egypte en God splitste letterlijk een oceaan door een wonder voor jou. En God deed de duivel in je gedrag vernietigen, en jij kwam er vrij uit. Aan de andere kant ontmoette de Heilige Geest jou. Om jou te leiden, zoals ook het volk in de woestijn. De Bijbel zegt, dat Jezus kwam om je te dopen met de Heilige Geest en met vuur! Het is beter om het vuur binnen in je te hebben, dan op jou. Zij hadden de schaduw, wij de substantie. Zij hadden het natuurlijke, wij het boven – natuurlijke.

En op een morgen kijkt die kleine jongen uit de tent, en zegt, “mamma, het regent.” Nee, geen water, maar brood. Exodus 16:4, God regende brood voor hen. Brood kwam naar beneden uit de Hemel. Het werd “manna” genoemd en het proefde, smaakte naar verse olijfolie. Dat brood spreekt over het Woord. Het regent niet over je heen, maar is binnen in je, in je mond.

De jongen komt uit Egypte en ziet dat God een oceaan splitst. Hij kijkt achteruit en ziet hoe de wielen van de strijdwagens eraf glijden. Hij komt aan de overkant en daar ziet hij een wolk, en een vuur. De volgende morgen wordt hij wakker, en dan ziet hij het brood, dat naar beneden valt. En dit alles is nog niet zo wonderbaarlijk als wat er met zijn schoenen gebeurt.

Denk eens aan een vierjarige die zeven wordt, en nog steeds dezelfde schoenen heeft. En ze zijn nog even nieuw als dat ze drie jaar geleden waren. Ook als 11-jarige heeft hij nog steeds dezelfde schoenen. Ze groeien met hem mee, en ze zijn nog net zo nieuw als toen hij ze kreeg! Die kleren waren aan hen gegeven door de Egyptenaren.

De Israëlieten waren arm in Egypte. Zij hadden niets. Maar toen zij eruit kwamen, gaven de Egyptenaren hen kleding, goud en zilver. Hier waren drie miljoen joden, die arm waren, en ze werden overnacht miljonair! Ze namen alle weelde uit Egypte, en er was voor de komende 40 jaar geen supermarkt om het uit te geven. Weet je waarom? Omdat God wil dat je zoveel hebt. Hij gaf hun het goud en zilver, en te eten uit de hemel! Hij gaf hen kleren die hun niet toebehoorden en raakte hen aan met een wonder. Want voor 40 lange jaren, bleven deze kleren groeien. Het werd nooit oud, het versleet niet, het groeide met de kinderen mee.

En de dag gaat komen, dat God de rijkdom van de wereld zal overdragen/overplaatsen, en het aan jou zal geven! Het is mooi om kleding te hebben dat niet verslijt, maar wat wij hebben is beter. Wij hebben een kleed van glorie en rechtvaardigheid!

Zij kwamen uit Egypte, en zagen dat God een oceaan opsplitste. Wij komen uit onze wereld van zonde en gebondenheid en de Bijbel zegt, dat toen zij door de rode zee heen gingen, dat   een symbool was voor het dopen in water. Als wanneer wij herrijzen in een nieuw leven. Paulus zegt dat in 1Korintiers.

En komen ze naar de overkant, dan ontmoeten ze daar de wolk, en het vuur. Jij bent gedoopt in de Heilige Geest, als door vuur! Zij aten het brood uit de hemel. Jij hebt het Woord. En zij droegen kleren die niet oud werden, en jij bent bekleed met de glorie van God en Zijn rechtvaardigheid!


De Jozua–generatie is ook iets waar je over na moet denken. Omdat Jozua spreekt over de Jozua-generatie! Wie is die Jozua-generatie? De mensen die de geest van Jozua hebben!   Nou, Jozua wordt niet genoemd in Exodus! Niet in hoofdstuk 1, 2, 3, 4, zelfs niet in 14. Je ziet hem niet eens uit Egypte komen! De eerste keer dat hij genoemd wordt is in Exodus 17.

Dan is hij al een jonge man en een soldaat. Mozes is al uit Egypte, en de glorie van God is daar. En Mozes zegt tot Jozua:” Kies ons mannen uit, trek uit, en strijd….” Exodus 17:9

Dat is de eerste keer dat je hem in de Bijbel ziet. Hij wordt geroepen om een ding te doen. STRIJDEN!!! Mozes zegt tegen Jozua: “ Kies ons mannen uit, trekt uit, en strijd tegen Amalek…..” Maar God zegt tegen Mozes: “ Schrijf dit ter gedachtenis in een boek, en prent het Jozua in, dat Ik de herinnering aan Amalek onder de hemel volledig zal uitwissen. Vers 14. Mozes moest het Jozua inprenten. Er dus zeker van zijn dat hij het in zijn hart wist, en het nooit meer zou vergeten, dat God de herinnering van Amalek zou uitwissen.

Laat mij je iets over Jozua vertellen. In de tijd dat Israël uit Egypte trok, was Jozua te jong om zelfs maar in de Bijbel genoemd te worden. En als je later kijkt, word hij beschreven als een jonge man, dus hij zal rond de twintig zijn geweest, toen hij tegen Amalek ten strijde trok.

De eerste keer dat je hem ziet is hij al een strijder.

De tweede keer als je Jozua ziet in de Bijbel, is als hij Mozes volgt op de berg. God zei tegen Mozes; kom de berg op, Ik wil je zien. Hij zei niet, breng Jozua mee. Wat gebeurde er? Aaron bleef in het kamp. Zij maakten het kalf. Mozes klom naar boven, de berg op, en verbleef daar met God 40 dagen. Aaron was bij de mensen, Mozes was bij God, en Jozua? Die bleef alleen, halverwege de berg. Wachtend op Mozes, dat hij naar beneden zou komen. Jozua was niet in het kamp, en niet op de berg. Hij was halverwege. Hij werd beproeft. Hij was met zichzelf voor 40 lange dagen. Dat is een beproeving.

Dus wat zien we aan hem? Hij houdt van de tegenwoordigheid van God. En dan is er nog iets. Kijk in Exodus 33:11. “ En de Here sprak tot   Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals iemand spreekt met zijn vriend, dan keerde hij terug naar de legerplaats. Maar zijn dienaar Jozua, de zoon van Nun, een jonge man, week niet uit de tent”.

Weet je waar hij leefde? In het Tabernakel! Er wordt niet genoemd dat hij met Mozes binnen is en met God praat. Hij was waarschijnlijk ergens buiten. Hij houdt van het huis van God, zoveel, dat hij het zijn eigen huis maakt.

En hij is de enige man in de Bijbel, van wie iets met zijn naam gebeurd is. Zijn naam was niet Jozua, maar Hosea. Het woord “Hosea” was de eerste naam van Jozua, totdat God Mozes vertelde om het hebreeuws woord “Jaw” toe te voegen aan de voorkant ervan. Het woord “Jaw” betekent: God Die Ik Ben. Het woord “Hosea” betekent: gered. Maar het woord “Jozua” betekent: God redt!

Daarom wordt Jezus “redder” genoemd. En Jozua is de enige die met de zelfde naam als Christus geëerd is. Kijk in Numeri 13:16. Zie hoe Mozes zijn naam veranderde door er de naam van God aan toe te voegen. Het woord “Jozua “ betekend letterlijk: God is de zaligheid, of, God redt. De naam van God is aan geen enkele andere naam toegevoegd dan deze. Omdat het woord “Jaw” zo heilig was voor de joden, dat ze het zelfs niet eens konden zeggen. De naam “Jaw” betekend: Ik Ben. En de naam van de Heer was zo geheiligd, dat nooit iemand in de geschiedenis de naam van God in zijn naam samen had.
 
Dus hier is Hosea, dat “gered” betekent en God zegt: Ik wil niet dat deze jongen alleen gered is. Ik wil hem tot een instrument maken van zaligheid/redding. En dus voegt Hij Zijn naam toe aan die van Hosea. Dus nu wordt hij: “JAH-ZUA”.   Hetzelfde als Jezus! Dezelfde naam! Als een mens, zoveel van God houd als Jozua, dan zal God Zijn naam toevoegen aan die van hem. Nu zijn wij de Jozua-generatie. En God heeft dat al voor ons gedaan. Want de Bijbel zegt; Ik heb hen bij mijn naam geroepen. Zij zijn van Mij. Dus Gods naam is al lang in die van jullie!

Denk eens over deze Jozua-generatie, die uit Egypte komen. Het eerste wat ze zien is een krachtig wonder! Ze keken achteruit en zien, dat de Egyptenaren vernietigd worden. Ze kijken en ze zien een wolk en een vuur. Ze kijken en ze zien brood, dat uit de hemel komt gevallen. En het grootste ding van alles is wat er met hun kleren en hun schoenen gebeurt. En de Jozua-generatie is net als Jozua die van Gods huis houden, die van Gods aanwezigheid houden, en die strijders zijn.

Toen Mozes God ontmoette, wat was het eerste wat God tegen Mozes zei? De eerste woorden waren: “ Ga naar Egypte”. Nadat God zei: “Ik Ben”, zei hij: “Ga naar beneden!” Maar wat zei God tegen Jozua? “ Sta op!” Tegen Mozes zei Hij : ga naar beneden, maar tegen Jozua zei Hij: Sta op, en kom in beweging! Wij zijn niet diegene die een man volgen die naar beneden gaat. Wij volgen een man die naar boven gaat! De eerste woorden die God tegen Jozua sprak waren: “ Ga over deze Jordaan heen! Sta op!

Je zal nooit de Jozua-generatie begrijpen, of het boek van Jozua, als je niet de voorgaande boeken in de Bijbel begrijpt. Ieder boek uit de Bijbel heeft een boodschap. Gewoonlijk kun je de boodschap van ieder boek vinden in de eerste verzen van dat boek. Bijvoorbeeld:

Genesis; wat is de boodschap in Genesis? God kiest de mensen voor vriendschap.

En Exodus? God zal de mensen verlossen.

Leviticus? God roept de mensen.

Numeri? God spreekt tegen de mensen.

Deuteronomium? God beveelt de mensen.

Wat is de boodschap van Jozua? God trekt ten strijde met de mensen. In Genesis koos Hij. In Exodus bevrijdde Hij. In Leviticus riep Hij. In Numeri sprak Hij. Als God tegen jou spreekt, ben je al Zijn vriend!

En het eerste wat God zei in Jozua is: “…maak u gereed, trek over de Jordaan.” Het is een boek van overwinnaars. Zie hoe Jozua God ontmoet. Hoe ontmoet Adam God? Als schepper. Hoe ontmoette Noach god? Hij was de Vernieuwer. Hoe heeft Abraham Hem ontmoet? Als een vriend. Want de Bijbel zegt: God sprak met hem van aangezicht tot aangezicht als een vriend. En Izaak? Als een Voorziener. De eerste woorden die hij over God hoorde waren: Hij zal voorzien! En Jacob? Als verlosser! En hoe ontmoette Mozes Hem? Als bevrijder. En Jozua ontmoet Hem als strijdheer/ kapitein. Dit is het uur voor de kapitein om naar beneden te komen en de oorlog te strijden. Maar je zult Hem nooit als Kapitein kennen als je Hem niet eerst hebt gekend als Schepper, en dan als Vernieuwer, en dan als een Vriend, en dan als een Voorziener, en dan als een Bevrijder en zo verder. Maar op het moment dat je Hem als Kapitein ontmoet, is er een oorlog aan de gang.

Toen Mozes Egypte verliet, nam hij de dode beenderen van Jozef mee. Jozua gaat het land binnen met de Ark van het verbond.

Wij komen er niet uit met een doos vol dode beenderen. Wij gaan erin met een doos vol van de glorie en kracht van God! Weet je nog dat Mozes de berg opging en de Here nam hem mee naar huis? Waar was Israël? In een plaats die Sittim genoemd word. Iedere keer dat je het woord Sittim leest in de Schrift, dan spreekt het over het vlees. Numeri 25, het was in Sittim dat het volk ontucht pleegde. Het was in Sittim dat duizenden geslacht waren. Het was in Sittim, dat goden aanbidding in het kamp van Israël kwam. Mozes verliet hen in Sittim. Maar God zei tegen Jozua: haal hem uit Sittim en breng hem bij de Jordaan. Mozes eindigt bij Sittim, en Jozua begint bij de Jordaan.

Waarom? de Jordaan staat voor het geestelijke leven! Sittim is het vlees, en de Jordaan is de geest. Een man eindigt in het vlees, een andere   man begint in de geest. Het was aan de Jordaan dat Eliah naar de hemel genomen werd. Aan de Jordaan ontving Elisa de dubbels portie. Aan de Jordaan werd Jezus met de Heilige Geest gevuld. Aan de Jordaan zijn de beloften gemaakt door Johannes de doper. Hij zei; vul je met de Heilige Geest en vuur!

God sprak met Jozua bij de Jordaan. Nu had God wel vaker met Jozua gesproken, maar dat was altijd door Mozes, of met Mozes. Nu is hij de leider. En het eerste wat God tegen hem sprak is: sta op! En ga over deze Jordaan. De Jordaan staat voor de geest, dus wat zegt God? Ga over naar de geestelijke grond! Ga over deze Jordaan. Ga over naar de geestelijke grond. En dan maakt Hij deze verklaring; Hij zegt: als je naar deze geestelijke grond gaat dan: 1. sta je op, 2. ga je eroverheen, 3. begin te lopen! Begin stappen te maken.

 “ Elke plaats die uw voetzool betreden zal, geef Ik ulieden…” Je kunt geen stappen maken voordat je in de geest bent! Ga over deze Jordaan en maak stappen. Zij wandelden in het natuurlijke met hun voeten. Wij wandelen in de geest met belijdenis en met de beloften van God in onze mond. Wij maken stappen met onze mond. Zij wandelen in het natuurlijke, wij in geloof. En God zegt nog meer. Hij zegt; als jij bij de Jordaan komt, dan wil Ik dat je de priesters uitkiest. Ik wil de ark van het verbond. Geen dode beenderen worden genoemd. Zo gauw als de voeten van de priesters het water aanraken gaat er een wonder gebeuren. Nu is de Rode Zee s’nachts gespleten, en de Jordaan s’morgens. Wij zijn niet de kinderen van de nacht, maar van de morgen. Weet je, dat de rivier de Jordaan stopte? Maar meer dan stopte. De Bijbel zegt, dat het terugging naar de stad van Adam! Er is een stad, die Adam genoemd word, Historisch waar Adam leefde. Het is precies aan de rivier de Jordaan. 30 Mijl naar het noorden van waar Jezus gedoopt was. 30 Mijl naar het noorden vanwaar Jozua de Jordaan overging. De rivier stopte, zodat het water naar het zuiden stroomde. Het bleef in de Dode Zee stromen en   het was droog. Maar het water dat van het noorden kwam stopte, en het ging terug. Het ging terug naar het noorden, 30 mijl naar het noorden.

Kijk in Jozua 3. Het is belangrijk dat je begrijpt waarom. Jozua 3:14 ….De Jordaan nu was geheel buiten zijn oevers getreden gedurende de ganse oogsttijd…Als jij bij de Jordaan aankomt is het altijd oogsttijd! Toen ze bij de Rode Zee aankwamen was het de tijd van de wildernis, maar als ze bij de tijd van de geest aankomen is het altijd oogsttijd! Vers 16; ..het water, dat van boven afkwam, bleef staan; het rees op als een dam, zeer ver weg bij Adam. Letterlijk is de stad Adam 30 mijl naar het noorden. Dus weten jullie dat het water stopte, 30 mijl in het noorden,vanwaar Jozua er in ging. Adam zijn stad is 30 mijl naar het noorden, vanwaar Jozua de rivier was over gestoken. Het wonder vond op deze manier plaats. De voeten van de priesters raakten het water aan in een plaats: Beth-Arbar, die ze later veranderden in Gilgal. Nou beweegt het water zich snel, precies naar de stad van Adam. Waarom? Adam is het begin van het vlees. Toen Jozua erin ging, zei God: Ik zal letterlijk het verleden verwijderen terug naar Adam. M.a.w. alles, wat heeft plaatsgevonden van nu tot aan Adam, zal Ik verwijderen. Dus, als je het nieuwe leven van de geest begint, heeft de nieuwe schepping geen verleden. Is dat niet krachtig? Lezen we niet dat alle dingen voorbij zijn gegaan? Weet je, dat jou nieuwe schepping geen verleden heeft? God heeft geen verleden. God is altijd: Ik Ben. Als jij terug kijkt, wat zie je dan? Je ziet, dat God zegt; geen verleden! Alle dingen zijn voorbij gegaan. De nieuwe schepping heeft geen verleden, geen toekomst, alleen het eeuwig heden. Jij leeft in het eeuwig heden! Je leeft al je eeuwige leven! God is niet de God van het verleden, of van de toekomst. Hij is de God van het nu! Verleden bestaat alleen in de tijd en er is geen tijd in de nieuwe schepping. Dus, God zei; Ik zal de Jordaan terug brengen naar de stad van Adam en zie je, alles wat van dan af gebeurt is een substantie voor ons vandaag. Geen details zonder bedoeling, weet je nog?   God zei letterlijk: Nou dat je de geest hebt aangeraakt, ga ik je verleden uitwissen. Helemaal terug naar Adam! M.a.w. alles, dat Adam deed en de resultaten daarvan, waren weggevaagd in een handomdraai. Nou, de duivel heeft een   wapen tegen jou. Je verleden. Omdat jij niet weet dat er geen verleden is in het Christenleven. Er is alleen het heden.


Dus nu. Zij gaan erin en de wateren gaan terug en Jozua zegt tegen de priesters: Jullie blijven daar! En de mensen bleven daar. Totdat er iets gebeurde. God zei tegen hem: Ik wil dat je twaalf mannen in stuurt, voordat Israël erin gaat. Laat hen twaalf stenen oprapen van waar de priesters staan.   Bij vers 3. Nou dan, dit is de eerste groep stenen, die uit de Jordaan zijn genomen, en op de kant van het beloofde land gelegd. Maar Jozua zelf, nam 12 andere stenen van de kant van de wildernis en legden ze neer, waar die andere 12 stenen eerst hadden gelegen.

Dus er zijn twee groepen stenen: eerst de 12, die uit de rivier water genomen en die geplaatst waren   op het beloofden land en hij maakte er een memoriaal van in Gilgal en God zei: Als je kinderen vragen over deze stenen vertel ze dan over dit wonder! Maar! Er waren twaalf andere stenen, die hij uit de wildernis had genomen, legde ze op de plaats van de stenen, die hij uit de rivier had genomen en de rivier bedekte ze! Het staat in vers 9.

Dus er zijn twee groepen van stenen. Een groep op de oever van het beloofde land, en een groep die uit de wildernis was genomen en begraven was in de Jordaan. De stenen vertegenwoordigen de kerk! Iedere keer dat je het woord stenen ziet, spreekt het over de kerk! De Bijbel zegt: je bent het leven van de stenen in Petrus! De eerste groep van stenen vertegenwoordigt jullie! Jozua zei: ga er in! Dat is voordat Israël in de rivier ging. De priesters zijn er nu in en zij stonden met de ark en de rivier was 30 mijl terug naar het noorden gestroomd en je weet waarom.   En nu gaan 12 mannen er in en zij pakken 12 stenen op, die nog nat waren en legden ze op de oever.

Wat betekent dat? Het betekent dat de nieuwe kerk van Israël uit de geest is geboren. En de andere stenen de kerk van het O.T. symboliseren. Mozes werd opgepakt en begraven, en zei; dit is een nieuw begin.

Later maakte Johannes de doper een verklaring, waarvan de meeste van ons nog niet weten waarom hij het zei. In Mattheus 3:9 zegt hij dat God bij machte is om uit stenen kinderen van Abraham te maken. Het waren deze stenen waar hij over sprak!! De stenen die de nieuwe uit de geest geboren kerk symboliseerden. En ze lagen (liggen!) er nog steeds! Hij doopte de mensen precies voor deze stenen. De plaats waar hij doopte werd: Beth-Arba genoemd. Hetzelfde Gilgal! (betekent in het hebrees: cirkel van stenen.) De oude kerk werden begraven in de geest, maar de nieuwe kerk komt uit de geest!

In die dagen woonde de glorie van God in de ark. Waar is de ark nu? De glorie van God woont niet langer meer in een doos, maar in een menselijk vat. Deze schat zit nu in aarden vaten. God verlangt niet meer om in een doos te wonen. Hij woont in Zijn mensen. Zij vielen aan met de ark, een doos. Vandaag vallen we aan met de tempel van de Heilige Geest, gevuld met   de glorie van God.

De natuurlijke Jozua-generatie zei tegen Mozes: laat ons Zijn stem niet horen, want dan zullen wij zeker sterven. Maar de bovennatuurlijke Jozua-generatie zegt: Heer, laat me Uw stem horen. Waarom? Omdat Jezus zegt: als je Mijn stem hoort, zal je leven.

Jozua gaat de Jordaan over, en krijgt te zien wat er met Jericho gebeurt. Op dit moment is Jericho bang geworden, opgeschud. De spionnen waren daar geweest. Rachab had hun de belofte gemaakt en zij gingen naar beneden. Maar op een dag komt Jozua bij de muur, en er staat daar een man, met een zwaard. Jozua 5:13 Jozua vraagt hem of hij een vijand is, en hij zegt: “ Neen, maar ik ben de vorst van het Heer des Heren. Nu ben ik gekomen.” Hij kwam om Jozua te laten weten dat Hij de oorlog zou vechten en niet Jozua. Hij noemde zichzelf de vorst van het heer des Heren. Het “ heer des Heren “ is het engelen leger. De vorst is de koning. Dus is hij de koning over het leger van God. De bevelhebber. Hij is diegene die de bevelen van God uitvoert. Kijk naar vers 1 hoofdstuk 6.

Intussen had Jericho de poort gesloten; het was volkomen gesloten voor de kinderen van Israël. Jericho vertegenwoordigt de hel! Als de vorst tevoorschijn komt, word de hel gesloten. De stad word gesloten, maar de vorst bleef praten want in vers 2 staat er: en de Here sprak tot Jozua. Het is dezelfde vorst die spreekt. Hij zegt dat Jozua de stad Jericho in zijn macht krijgt, door elke dag 1 keer om de stad te trekken met de priesters, en 7 ramshorens, terwijl ze op de 7e   dag 7 maal om de stad moeten trekken. En iedere keer als ze om de stad heen trekken staat de vorst daar. Hij ging niet weg totdat de oorlog voorbij was. De Bijbel zegt dat ze rondom de muur gingen en de Heer voorbij gingen. (vers 8) Zodra Jozua tot het volk gesproken had, trokken de zeven priesters, die de zeven ramshorens voor het aangezicht des Heren droegen, voort.

In het Hebreeuws is het woord in/voor het aangezicht des Heren: tegenover Hem. Dus er trokken 3 miljoen mensen omheen en iedere keer dat ze voorbij kwamen was Hij daar. En Hij zegt: Ik wil dat jullie geen geluid maken totdat ik het jullie zeg. De enige keer dat God zegt om stil te zijn, is als Hij opstaat! Zacharias 2:13   Dus toen zij stil waren, was dat omdat God opstond. En iedere keer als God staat, volgt er een oordeel. En dan op de laatste dag, lopen ze er 7 maal omheen en God zegt: juicht/roep/schreeuw. En de trompetten begonnen te blazen. God vertelt hen om op trompetten te blazen, omdat er in Deuteronomium staat dat elke keer als je ten strijde/oorlog gaat, en je blaast de trompet, dan zal God aan Zijn belofte herinnert worden. De belofte die hij voor jou gemaakt heeft. En wat zijn vandaag de dag de trompetten? Aanbidding!! Iedere keer dat je God aanbidt, wordt Hij er aan herinnerd dat Hij een belofte aan jou heeft gemaakt. Weet je wat de trompetten nog meer doen?   De vijand word verward, en ze vermoorden elkaar. Ieder keer dat je in aanbidding gaat, dan gaan de demonen elkaar te lijf. Begrijp je? Iedere keer dat je de Heer gaat prijzen, keert de hel zich tegen elkaar. Ieder keer dat de trompetten geblazen werden, bracht het verwarring in het kamp van de vijand. En toen Israël tevoorschijn kwam, waren de vijanden dood. En God verteld Israël dat ze moeten juichen omdat Hij zelf ook juicht! Ps 47, Jes.43:13,14.

Jullie weten dat toen ze allemaal juichten en schreeuwden, dat de muur toen omviel en dat de stad aangevallen werd. Maar op een dag viel Jozua vijf koningen aan. Jozua 10. Laten ook wij niet wachten totdat we aangevallen worden, maar laten we zelf aanvallen! Laten we aanvallen en de duivel verrassen. De Bijbel zegt dat Jozua die 5 koningen plotseling tegemoet ging. Zij wisten niet dat hij kwam! Iedere naam in de Bijbel heeft een geestelijke betekenis. Er waren 5 koningen in Jozua 10 die oorlog voerden tegen Gibeon, een grote koninklijke stad in Israël. En Jozua kwam, viel ze plotseling aan en vernietigde ze. De 5 koningen staan in Joz.10:3 beschreven. Weet je dat ook wij tegen deze 5 koningen vechten? Het zijn de 5 machten die Paulus in Effeze 6 noemt .

Er zijn 5 afdelingen in het leger van de vijand. 
Wij vechten niet tegen vlees en bloed, maar tegen vorsten/machten/leiders van de duisternis van deze wereld. Geestelijke verdorvenheden in hoger plaatsen. Vijf! De eersten zijn de demonen. De tweede zijn de oppersten, de voornaamste. De derden zijn krachten, of onderdrukkers. De vierden zijn mannen die door duivels bezeten zijn. Er staat: verdorven mannen van deze wereld. Vijf zijn de demonen-geesten in hogere plaatsen. Hun namen zeggen letterlijk hetzelfde als Paulus zegt.

1.         Adonisedek : de prins van de lucht/ de valse onrechtvaardige prins.

2.         Hoham : vernietiger/onderdrukker. Hetzelfde als krachten.

3.         Piram : het betekend “wild”. Dit zijn de demonen.

4.         Jafia : de hoge.

5.         Debir : spreker. Diegene die je met woorden uitdaagt.

De demonen gebruiken mensen om ons met woorden uit te dagen. De Bijbel zegt: geen wapen dat tegen ons gevormd is, zal voorspoed hebben en iedere tong, die opkomt tegen de rechtvaardiging, die zult gij veroordelen.

De duivel gebruikt mensen om ons tegen te spreken, en hier zien we hem als Debir. Hij wordt de koning van de uitdaging genoemd.

5 Koningen. Deze zijn een schaduw van wat jij en ik iedere dag bevechten. Kijk naar vers 24 en 25. Zodra men die koningen tot Jozua gebracht had, riep Jozua alle mannen van Israël tot zich en zei tot de aanvoerders der krijgslieden, die met hem getrokken waren: treed nader, zet uw voet op de nek dezer koningen. Zij kwamen naderbij en zetten hun de voet op de nek. En Jozua zei; (en dit is een belofte van God aan jou, net als Jezus vandaag zegt:) vrees niet en weest niet verslagen, wees sterk en moedig, want aldus zal de Here doen aan al uw vijanden tegen wie gij strijd!!!!!

Wanneer braken de wonderen los in de Bijbel? Toen God ten tonele kwam.

En waar verliet Jozua hen? Bij Silo. Mozes verliet hen bij Sittim (het vlees) en Jozua verliet hen bij Silo. Silo is de naam van ..Jezus! Hij werd gegeven door Jacob in een profetie, toen hij zei: de scepter zal van Juda niet wijken, noch de heersersstaf tussen zijn voeten, totdat Silo komt en Hem zullen de volken gehoorzaam zijn. Gen.49:10 .

Silo is Christus! Silo is waar Jozua hen verliet. Iedere keer als je daar komt, waar Silo is, dan zijn er wonderen.

 

ron: http://dochter.punt.nl/

 

Recent Videos

298 views - 1 comment
322 views - 0 comments
593 views - 0 comments
289 views - 0 comments